Motivační typy lidí

Existují čtyři základní typy lidí. Nelze o člověku jednoznačně říci, že patří k určitému typu, osobnost každého jedince je většinou kombinací různých typů, z nichž jeden převažuje a tím určuje vlastní osobnost.

Čtyři základní typy:

–          Objevovatelé

–          Usměrňovatelé

–          Slaďovatelé

–          Zpřesňovatelé

Objevovatelé

V chování projevují nezávislost. Jsou vymodelováni dynamickými preferencemi se zaměřením na užitečnost. To co je nejvíce přitahuje, je zdolávání překážek a přijímání výzev. Překonávání překážek prožívají objevovatelé jako soutěž se sebou, jako překonávání výkonnostních limitů. Když zdolávají horu a stanou na jejím vrcholu, problém je vyřešen. Místo toho, aby si tento pocit užili, zpravidla se rozhlížejí, jestli v okolí není nějaký vyšší kopec. Jakmile ho spatří, zmocní se jich neklid a potřeba dosáhnout nového cíle. Hledají pro sebe další výzvu, upnou se  k řešení dalšího problému.

Tento způsob života může vést k fyzickému vyčerpání a možná i k ohrožení fyzického zdraví. Stres je jejich společníkem a organismus zápolí s kilogramy vyplavovaného adrenalinu. Vyznačují se statistickým maximem racionální inteligence a mají nejlepší předpoklady pro vědeckou a kreativní práci. Od nich tryskají gejzíry nápadů a příboj tvořivosti, z něhož mají zbývající tři typy upřímné obavy. Objevovatelé si váží své svobody. Díky tomu umí respektovat svobodu jiných lidí. I když zpravidla toho moc nenamluví, dokáží se ozvat při narušování jejich svobody. Spor pro ně není prostředkem k ovládnutí druhého, ale k uhájení si svého teritoria.

Citát: Rozumný člověk se přizpůsobí světu, nerozumný trvá na tom, aby se svět přizpůsobil jemu. Veškerý pokrok tedy závisí na nerozumných lidech.

G.B.Shaw

 

Usměrňovatelé

Jsou kombinací dynamických preferencí se zaměřením na efektivitu. Přitahuje je možnost mít vliv na jiné lidi. Usilují o maximální volnost pro sebe – nikoliv již svobodu jako volnost v rámci dobrovolně přijatých opatření, ale o skutečnou volnost a neomezené možnosti – pro sebe sama.

Jejich svět je světem vertikálních hierarchií ve vztazích mezi lidmi. Vnímají velmi citlivě hierarchické uspořádání společnosti a mají potřebu lidi kolem sebe do takových struktur zařazovat. Společnost mají rozdělenu na víceméně nezajímavou většinu určenou k ovládání a menšinu, se kterou je třeba počítat. Na počátku vztahu si vás usměrňovatelé testují, často tím, že napadnou vás nebo vaši práci a zjišťují, kam budete v jejich podání světa patřit.

Usměrňovatelé jsou rádi středem pozornosti. Jejich motivační založení je předpokladem pro společenský úspěch a pro to také neváhají leccos udělat. Rádi vykládají vtip, ale existuje jeden zapovězený terč – oni sami. Bývají velmi vnímaví k tomu, co je a co není vhodné. Zjistí-li, že se nosí dělat si legraci i sám ze sebe, tak to dokáží udělat, ale vždy tak, aby bylo vidět, že si ve skutečnosti sami osobě toto nemyslí.

Usměrňovatelé dobře prodávají myšlenky a dovedou přesvědčit i jiné. Když dostanou téma, které prospívá ostatním a přitom jim pomůže vyniknout, chopí se jej a mají největší šanci dosáhnout úspěchu. Dokáží poměrně snadno získat velký počet stoupenců a bývají přirozenými vůdci velkých skupin lidí, včetně davů a vyniknou tam, kde rozhoduje rozhodný tón hlasu a dobře zvolená barva kravaty.

Usměrňovatelé mají zvyk vnímat mezilidské vztahy jako boj. I když vládne příměří, jsou připraveni zápas kdykoli obnovit. Rádi a nadšeně soutěží. Protože je pro ně předmětem soutěže relativní pozice v hierarchii, nerozumí si zejména s objevovateli, které tento postup dráždí a dokážou ho dát najevo. Usměrňovatelé mají tendenci objevovatele zesměšňovat. Se stejným typem lidí si zpravidla rozumí, protože boje mezi usměrňovateli mají většinou skrytá, ale jasně daná pravidla a oni je respektují.

Citát: Je zbytečné, aby měl kníže všechny dobré vlastnosti, které jsem vyjmenoval, ale je velmi důležité, aby vzbuzoval dojem, že je má.

N. Machiavelli

 

Slaďovatelé

Jsou to typy lidí, zaměření na stabilitu a efektivitu. U slaďovatelů se vše točí kolem lidí, kolem jejich vztahů, pocitového světa a spokojenosti. Zatímco usměrňovatelé preferují vertikální hierarchický rozměr mezilidských vztahů, pro slaďovatele je podstatný rozměr horizontální. Není důležité, kdo je výše a kdo je níže, spíše je zajímá, jak to vypadá v ploše – kdo s kým, proč a jak. Také si rádi povídají a diskuse s nimi bývá v porovnání s ostatními typy nepoměrně vstřícnější a příjemnější. Rádi se ptají a mají zvyk vyslechnout odpověď, nijak jim výrazně nevadí, když máte odlišný názor, uznávají, že je to vaše nezadatelné právo. Tato vstřícnost souvisí s tím, že je vzrušují mezilidské vztahy. Slaďovatelé dokáží výborně pochopit druhé lidi. Daří se jim to v oblasti pocitů a emocí. Mají vysoce vyvinutou empatii. V tomto smyslu jsou opakem objevovatelů. Slaďovatelé nevytvářejí hierarchie ale sítě. Oni se scházejí v kancelářích firem nad litry kávy, probírají horké novinky a vzpomínají na staré příběhy. V praxi ukazují účinnost takových komunikačních sítí, jejich výhody i nevýhody. Jsou to oni, kdo hlídá narozeniny a svátky, kdo organizuje besídky a stará se o pohodu ostatních, často k velké nelibosti objevovatelů, kteří se cítí podobnými akcemi vyrušováni.

Slaďovatelé jsou oporou sociální struktury. Snaží se, aby prostředí, ve kterém žijí, bylo dokonalé, příjemné, lidské a chápající.

Citát: Ukládám-li na konto, které mám vůči vám v citové bance, zdvořilost, laskavost, čestnost a dodržování slibů, vytvářím tím aktiva. Vaše důvěra ve mně vzrůstá a já se mohu na tuto důvěru v případě potřeby kdykoliv obrátit.

S. R.Covey

 

Zpřesňovatelé

Je to nenápadná a pilná část populace, která je kombinací zaměřenou na užitečnost a stabilitu. Nevytvářejí tak dokonalé prostředí jako slaďovatelé, rádi by byli dokonalí sami. Bývají spolehliví, pečliví, přísní na sebe i své okolí. Mají rádi dobrou organizaci práce, pořádek ve svých věcech a na svém pracovišti, vyžadují jasná zadání a ta precizně plní.

Důležité jsou pro ně normy a pravidla. Mají tendenci chovat se standardně, předvídatelně a korektně. Obvykle je zajímají čísla, rádi analyzují data.  Cílem jejich komunikace je vyjasnit si situaci a získat nebo ověřit data. V komunikaci působí spíše chladně. Vystupují racionálně a působí dojmem, že nemají žádné emoce. Zpřesňovatelé emoce mají, ale umí je skrývat. Jiným lidem ukazují svou pravou tvář, když je dobře poznají a získají k nim důvěru. Někteří vyhranění zpřesňovatelé mají zvyk skrývat své emoce a doplácejí na to pověstí podivínů, ale i tendencí nezvládat nadměrnou zátěž. Mohou být psychicky labilní a pod tíhou povinností kolabovat. Pro tyto účely umí vyvinout obranné mechanismy, uzavřou se do svých kanceláří, do sebe, relaxují, vytvářejí malé uzavřené společnosti typu klubů, s přesně stanovenými pravidly nebo rituály. Dokáží se i pořádně rozčílit, zpravidla když přetekla poslední kapka trpělivosti. Zpřesňovatelé bývají loajální k firmě, nadřízené respektují i v situacích, když se od nich jiní odvracejí. Neradi riskují, nechávají to na objevovatelích a usměrňovatelích.

Citát: Veškerý úspěch ve svém životě přičítám tomu, že jsem byl na místě o čtvrt hodiny dříve, než jsem byl povinen.

H.Nelson

 

Jak poznat jednotlivé typy lidí?  Testováním jejich reakcí na čtyři typy situací:

-reakce na pochvalu

-reakce na kritiku

-reakce na zátěž

-reakce na nespravedlnost

 

Odpovědi na tuto otázku někdy příště 🙂

Volně přepsáno z knihy Tajemství motivace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..