Materiál

Stránka týmu: Optimalizace nákladů na ražbách DZ 2

Na této stránce by měly být prezentovány náměty a konkrétní výsledky, které povedou ke snížení nákladů na vyražený metr důlního díla, dále možnosti úspor a úvahy, co dělat jinak a lépe.