Neposlušnost

Jak označíme dítě, které překračuje hranice???? Jako neposlušné. A dospělého? Jako vizionáře nebo podvodníka. Poslušnost je řízena strachem, ať už ze ztráty lásky významných osob nebo z trestu. Poslušnost je základem moderní výchovy k morálce. K neposlušnosti potřebujeme odvahu, kterou však každý…