Interní konzultanti – druhá míza

Po různých organizačních změnách v rámci úspor a snižování administrativy se poněkud vytratila spoluzodpovědnost interních konzultantů za provoz šachty. Právě do nich byly vloženy nemalé prostředky, aby přemýšlením a hledáním nejlepších možných řešení přinesli firmě profit a udržení se na trhu v…