Periodické pracovní hodnocení – proč ?

Periodické pracovní hodnocení zaměstnanců je základní nástroj řízení; správné používání pozitivně ovlivňuje pracovní výkonnost a pracovní kázeň; soustavné posuzování pracovního výkonu a pracovní způsobilosti je nejúčinnější motivací zaměstnanců. Hlavní zásady hodnocení zaměstnanců lidským hodnotám v pracovním procesu musí být věnována náležitá pozornost,…