Kdo rozhoduje ?

Jasné rozdělení rozhodovacích pravomocí posiluje výkonnost organizace – toto téma mě zaujalo při čtení knihy „O strategii“ a nechtěně mi to připomnělo některé porady v naší organizaci. Proto předpokládám, že když si to přečtete, tak pochopíte, co tím myslím.

Slabikář rozhodovacího procesu

Kvalitní rozhodování závisí na stanovení jasných a konkrétních rolí. Zní to jednoduše, mnoho firem má však s rozhodováním problémy, neboť se příliš lidí domnívá, že jsou za jednotlivé verdikty zodpovědní – anebo zodpovědnost necítí nikdo. Model RAPID jako nástroj rozhodovacího systému usnadňuje vrcholovým manažerům stanovení jednotlivých rolí a zapojení správných lidí. Je třeba vědět, kdo má potřebné informace, kdo rozhoduje a kdo rozhodnutí realizuje.

Pět písmen ve slově RAPID odpovídá pěti nejdůležitějším rolím v rámci rozhodovacího procesu: Recommend (doporučit), Agree (schválit), Perform (vykonat), Input (dodat informace), Decide (rozhodnout).

Recommend (doporučení)

Lidé, kteří plní tuto roli, zodpovídají za předložení návrhu, sběr informací a poskytnutí správných údajů a analýz pro včasné vykonání rozumného rozhodnutí. Během přípravy návrhu tito lidé diskutují s jedinci, kteří poskytují informace, naslouchají jejich názorům, začleňují je do návrhu a postupně dosahují shody. Musí mít analytické dovednosti, selský rozum a znát svoji organizaci.

Agree (souhlas)

Lidé v této roli mají právo veta ohledně doporučení. Když toto právo využijí, zahájí diskusi s autory doporučení, jejímž výsledkem by měl být pozměněný návrh. Pokud to trvá příliš dlouho nebo se obě strany prostě nedokážou dohodnout, mohou věc předat osobě, která je zodpovědná za konečné rozhodnutí.

Input (informace)

Tito lidé poskytují informace, potřebné k vykonání rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se tito jedinci vesměs podílejí na realizaci rozhodnutí, autoři doporučení berou jejich rady velmi vážně. Žádné informace nejsou závazné, to by však nemělo snižovat jejich význam. Jestliže do procesu nejsou zapojeni správní lidé, je mnohem pravděpodobnější, že realizace rozhodnutí může být problematická.

Decide (rozhodnutí)

Tento člověk je formálním vykonavatelem rozhodnutí. Má největší zodpovědnost za rozhodnutí, ať už v dobrém či ve zlém, a má také pravomoc vyřešit jakoukoli bezvýchodnou situaci, jež během rozhodovacího procesu nastane, a přimět organizaci, aby začala jednat.

Perform (realizace)

Jakmile je rozhodnutí učiněno, jeden člověk, či více lidí nesou odpovědnost za jeho realizaci. V některých případech jsou to stejní lidé, kteří rozhodnutí navrhli.

Stanovení rolí a zodpovědnosti jsou zásadní kroky, ke správným rozhodnutím však musí vést patřičný proces. Příliš mnoho pravidel může způsobit kolaps. Zpomalení procesu může mít tři různé příčiny:

První z nich je nejasnost v tom, kdo má rozhodnout. Pokud se více lidí domnívá, že mohou rozhodnout o určité věci, vede to k vzájemnému přetahování. Opačný extrém může být stejně škodlivý. Nikdo nezodpovídá za významná rozhodnutí a firma tím trpí.

Za druhé – má-li příliš lidí právo veta, může to komplikovat život jedincům, kteří rozhodnutí navrhují. Je-li v organizaci příliš osob, které mají návrh „schválit“, většinou to znamená, že rozhodovací pravomoci nejsou na dostatečně nízkých úrovních.

Za třetí – jestliže příliš lidí dodává informace, svědčí to o tom, že přinejmenším někteří z nich nepřispívají smysluplnými údaji.

Zdroj: O Strategii, 10 nejlepších příspěvků z Harward Bussiness Review, Albatros Media a.s. 2018, ISBN 978-80-7261-555-1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..