Hornické důchody – přehled nároků

Shrnutí všech nároků horníků na důchod včetně problematiky výpočtu.
Předčasný důchod horníků může být velmi výhodný.

Letošní novela zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 213/2016 Sb., účinný od 1. 10. 2016) završila dosavadní soubor různých předpisů týkajících se důchodů horníků, kteří vykonávali nebo vykonávají zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (obdoba dřívější I.AA pracovní kategorie, která byla zrušena od 1. 1. 1993).

Zde jsou stručně shrnuty důsledky vyplývající z těchto předpisů:

Nároky horníků na snížení důchodového věku

Nároky na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle předpisů platných před 1. 1. 1996 zůstávají zachovány, přičemž bylo zrušeno původní omezující datum 31. 12. 2018. Snížená věková hranice pro vznik nároku na starobní důchod se považuje za důchodový věk.

Nárok 1:

Nárok na snížení důchodového věku na 55 let má ten, kdo byl zaměstnán alespoň 25 let a do 31. 12. 1992 odpracoval alespoň 15 let v I.AA kategorii nebo alespoň  10 let v I.AA kategorii na uranu.

Nárok 2:

Nárok na snížení důchodového věku má i ten, kdo byl zaměstnán alespoň 25 let, 31. 12. 1992 pracoval v I. kategorii, ale do té doby v ní nestihl odpracovat uvedených 15, resp. 10 let takto:

  • na 56 let, jestliže v I.AA kategorii odpracoval alespoň 14 let, resp. 9,5 roku na uranu
  • na 57 let, jestliže v I.AA kategorii odpracoval alespoň 13 let, resp. 9 roků na uranu
  • na 58 let, jestliže v I.AA kategorii odpracoval alespoň 12 let, resp. 8 roků na uranu
  • na 59 let, jestliže v I.AA kategorii odpracoval alespoň 11 let, resp. 7,5 roku na uranu

V roce 2008 byla dodatkem příkazu ministra učiněna některá opatření k odstranění tvrdosti zákona pro případy, kdy uvedené podmínky nebyly splněny např. z důvodů nejvyšší přípustné expozice (NPE) a do odpracování uvedených limitů v I.AA kategorii zbývala horníkům relativně krátká doba – do 364 dnů. Opatření platí též pro případy, kdy nebyla splněna podmínka trvání zaměstnání k 31. 12. 1992 v I. kategorii, když ke skončení tohoto zaměstnání došlo z organizačních důvodů po roce 1989.

Nárok 3:

Nárok na snížení důchodového věku na 50 let měl ten, kdo tohoto věku dosáhl po 30. 6. 2006, byl před 1. 1. 1993 aspoň 10 let zaměstnán na uranu a nastoupil do takového zaměstnání před 1. 1. 1969, přičemž zaměstnání bylo před tímto datem zařazeno do I. pracovní kategorie s důchodovým věkem alespoň 55 let.

Nárok na snížení důchodového věku na 55 let má ten, kdo tohoto věku dosáhl po 30. 6. 2006, byl před 1. 1. 1993 aspoň 10 let zaměstnán na uranu, přičemž zaměstnání bylo před tímto datem zařazeno do I. pracovní kategorie s důchodovým věkem aspoň 55 let, a nesplnil podmínky pro snížení důchodového věku na 50 let uvedené výše.

Nárok 4:

Nárok na mimořádné poskytování starobního důchodu má také ten, kdo do 31. 12. 2000 (resp. do 31. 12. 2010) dosáhl 50 let, odpracoval alespoň 25 let a byl zaměstnán nejméně 15 let v I.AA kategorii, zároveň dosáhl NPE a skončil práci v hornictví do 31. 12. 1992. Dále ten, kdo byl zaměstnán nejméně 10 let v I.AA kategorii na uranu, překročil NPE a skončil práci v hornictví do 31. 12. 1990 v souvislosti se snížením NPE (tato podmínka se nevyžaduje při dosažení věku 50 let do 31. 12. 2010).

Nárok 5 (platný od 1. 7. 2010):

Nárok na snížení důchodového věku má dále ten, kdo před 1. 1. 1993 pracoval v I.AA kategorii a odpracoval (v celkovém součtu, tedy i po roce 1992) v hlubinných dolech pod zemí alespoň 3 300 směn, resp. 2 200 směn na uranu, popř. 3 081 směn resp. 1 981 směn na uranu, pokud výkon tohoto zaměstnání skončil z důvodu dosažení NPE. Přepočet odpracovaných kalendářních dní před 1. 1. 1993 na směny se provádí koeficientem 0,6.

U osob, které uvedené podmínky splnily, avšak nesplnily podmínky Nároku 2, se jejich důchodový věk stanoví tak, že se od obecného důchodového věku odečte 5 let. U osob, které uvedené podmínky splnily a ještě splnily podmínky Nároku 2, je jejich důchodový věk 55 ½ roku.

Nárok 6 (platný od 1. 10. 2016):

Nárok na snížení důchodového věku má také ten, kdo před 1. 10. 2016 začal pracovat v hlubinném hornictví, kde odpracoval alespoň 3 300 směn, resp. 2 200 směn na uranu, popř. 3 081 směn resp. 1 981 směn na uranu, pokud výkon tohoto zaměstnání skončil z důvodu dosažení NPE. Přepočet odpracovaných kalendářních dní před 1. 1. 1993 na směny se provádí koeficientem 0,6. Důchodový věk těchto pojištěnců se stanoví tak, že se od jejich obecného důchodového věku odečte 7 let.

Výpočet hornického důchodu

Výpočty důchodů horníků, kterým vznikl nárok na důchod dle některé z podmínek uvedených výše, je podstatně komplikovanější než u obecného starobního důchodu. Je nutno vzít v úvahu charakter nároku a skutečnost, že při trvající výdělečné činnosti mohlo snížením důchodového věku dojít k výraznému přesluhování. Procentní výměra důchodu horníků se navíc zvyšuje o všechny valorizace uskutečněné od roku 1996 s proměnnou horní hranicí, což může zásadně zatraktivnit i odchod do předčasného důchodu.

Zdroj: Hornické důchody – přehled nároků – | Optimální důchod – posouzení důchodu (optimalni-duchod.cz)

Autorem článku je Ing. Pavel Trenda, CSc., provozovatel důchodové poradny optimalni-duchod.cz, kontakt: info@optimalni-duchod.cz . Předpokládám, že ví, co píše.

3 Replies to “Hornické důchody – přehled nároků”

  1. Tohle napsal nějaký neznalec zákonů, který nečetl komentované nařízení vlády 363/2009, kde se neuvádí 15 let v I.AA kategorii do 31.12.1992, horníkovi stačilo odpracovat jediný den před r. 1993 v I.AA prac. kategorii, aby mohl do důchodu v 55,5 létech.. Proto neoblbujte lidi protože ČSSZ na Vaše dezinformace jen čeká!

    1. Chce to lépe číst: „Nárok na snížení důchodového věku má i ten, kdo byl zaměstnán alespoň 25 let, k 31. 12. 1992 pracoval v I. kategorii, ale do té doby v ní nestihl odpracovat uvedených 15, resp. 10 let…“

  2. Váš komentář bude viditelný až po schválení. To tady bylo již zs KSČ. Tak schvalujte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..