CI 2019

Program CI na rok 2019

Už brzy budou k dispozici setříděné náměty na řešení bezpečnosti, které by měly přispět určitou mírou ke zvýšení bezpečnosti nás všech. Je jasné, že jedinec je všechny nevyřeší. Pokud by měl někdo zájem podat pomocnou ruku nebo se ujmout řešení vybraného problému sám, bude to uvítáno. Zájemci pište na emailovou adresu: karel.blahut@okd.cz. V rámci obrození procesu CI na Stonavské šachtě ČSM budu jednotlivcům i jejich týmům nápomocen a společně budeme hledat řešení, pokud o to budete stát.

V rámci OKD jsou zřízeny optimalizační týmy, ale ty mají své nadefinované úkoly a spolupracují na dosažení stanoveného cíle. Nepovažuji to za proces CI (postupného zlepšování), protože ve většině příppadů je jediným akceptovatelným výsledkem úspora financí. Ale i tady se může zrodit zajímavý nápad nebo myšlenka. Často optimalizační tým poukáže na špatně nastavený nebo fungující proces ve firmě. V tom by měl být jejich přínos a pokud výsledků dosáhnou bez toho, že ovlivní negativně jiné procesy, náleží členům týmu zasloužená odměna.

CI je spíše o jednotlivcích a o dobrovolné snaze něco řešit a vyřešit. Spousta z nás chodí do práce a má nápady, jak by se to nebo ono dalo vylepšit. Nebo vidí, že se někde něco děje jinak, než by bylo ideální. Kdo takový nápad má, tak se přijďte pobavit, co by se s tím dalo dělat. Neslibuji odměny a ani tisícovku, za to, že někdo měl „nápad“. Nabízím možnost seberealizace a vyzdvižení myslícího jedince v rámci firemní kultury. A poctivou práci. Nepředpokládám, že by se v brzké době dveře trhly, je většina těch, co se raději vezou a nejlepší pocit mají, když přelezou přes vrátnici a mají šachtu za zády. Je to ale to, co nás dělá šťastnými ? Chodit den co den do zaměstnání, kde jsem nespokojen, jen proto, že není na výběr ? Já nabízím možnost změny …